Registrácia prostredníctvom prihlasovacieho formulára v abstraktovej zóne je opäť spustená. Neplatí to pre tých, ktorí svoju aktívnu účasť potvrdili do 31.5.2021. Primárne budú akceptované prednášky tých autorov, ktorí boli prihlásení na aprílový termín kongresu.

Prezentačná technika

Multimediálna projekcia z PC, Microsoft Power Point 97 a vyššie, videoprojekcia. Prednášajúci je povinný odovzdať svoju prednášku technikovi najneskôr 30 minút pred začiatkom prednáškového bloku. Časový limit prezentácie je 7 minút a 3 minúty sú rezervované pre diskusiu. Trvanie prezentácií pozvaných lektorov je 15 minút plus diskusia. Organizačný výbor kongresu zaraďuje do odborného programu maximálne 48 prednášok.
Abstraktový formulár

Abstraktová zóna bola otvorená. Svoje abstrakty môžete pridávať aj naďalej.
Autorské údaje
Abstrakt

Zaradenie práce

Súťaž mladých cievnych chirurgov
(podmienka vek do 35 rokov)ODOSLAŤ ABSTRAKT