Aktualizované: 30.3. 2021
Nový termín: 18. - 20. november 2021

Prihlásení účastníci - všetko, čo bolo dohodnuté na pôvodný termín kongresu sa presúva v rovnakej podobe. Vopred zaplatené poplatky, objednané ubytovanie a strava zostávajú v platnosti pre november 2021.

Aktívni účastníci – Poprosíme Vás o vyjadrenie týkajúce sa Vašej aktívnej účasti v tomto novom termíne, najneskôr do 31.5.2021, mailom na hladova@farmi-profi.sk.

Nový termín
18. - 20. november 2021
Miesto konania
Residence hotel Družba, Jasná
Residence hotel Družba, Jasná
Hlavné temy
Rokovací jazyk
slovenčina, čeština, angličtina (bez simultánneho prekladu)
Vedecký program
Vedecký program začína v štvrtok 18. novembra 2021 a končí v sobotu 20. novembra 2021. Súčasťou vedeckého programu XXIV. Slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou bude súťaž mladých cievnych chirurgov (do 35 rokov veku; potrebné je vyznačiť v online formulári) a sestier o najlepšiu originálnu prácu.
USG worskhopy
Počas podujatia sa uskutočnia dva USG workshopy - Základy ultrazvukovej diagnostiky a Ultrazvukové vyšetrenie karotíd a arteriálneho systému. Prihlasovanie prebieha cez online formulár pasívnej účasti. Kapacita je obmedzená.
Aktívna účasť
V prípade záujmu prihlásiť Vašu prácu do programu podujatia vyplňte prosím formulár.

Registrácia prostredníctvom prihlasovacieho formulára v abstraktovej zóne je opäť spustená. Neplatí to pre tých, ktorí svoju aktívnú účasť potvrdili do 30.10.2020. Primárne budú akceptované prednášky tých autorov, ktorí boli prihlásení na pôvodný termín kongresu.
Ubytovanie pre účastníkov
Ubytovanie pre účastníkov je rezervované v hoteli RESIDENCE DRUŽBA a priľahlých hoteloch. Podrobnejšie informácie o ubytovaní nájdete tu.
Vystavovanie
Súčasťou kongresu bude aj prezentácia firiem z oblasti zdravotníckej techniky, farmácie a zdravotníckeho zásobovania. Predstavitelia firiem majú možnosť prezentácie počas celého kongresu.