Prezident kongresu
MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH.
Vedecký sekretár kongresu
MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
Členovia výboru SSCCH SLS
MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH.
Prezident

MUDr. Igor Šinák, PhD.
Viceprezident

MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
Vedecký sekretár

MUDr. Roman Slyško, PhD., MPH.
Pokladník

MUDr. František Rusňák
MUDr. Július Janek, PhD.
MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
Mgr. Agata Gáborová
Členovia

Sekretariát kongresu
Ing. Michaela Hladová
FARMI - PROFI, spol. s r.o.

Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 2 6446 1555
+421 903 133 638
hladova@farmi-profi.sk
Ing. Michaela Hladová
FARMI - PROFI, spol. s r.o.

Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 2 6446 1555
+421 903 133 638
hladova@farmi-profi.sk